Công ty TNHH GenPlus Media
Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng
Email: [email protected]
Điện thoại: 087.79.79.777